หน้าแรก
 
ผู้มีปัญญา 5 พิมพ์
๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๙

“ผู้ใดมีความสัตย์ มีธรรม มีความไม่เบียดเบียน

มีความสำรวม และมีความข่มใจ

ผู้นั้นแล ชื่อว่า ผู้มีปัญญา

หมดมลทิน เขาเรียกท่านว่า เถระ”

 

ขุ. ธ. ๒๕/๕๐

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org