หน้าแรก
 
ทรัพย์ พิมพ์
๑ กันยายน ๒๕๕๐

สตรีดีรูปได้ เป็นทรัพย์

ชายฉลาดความรู้สรรพ ทรัพย์ได้

พราหมณ์ทรงเวทยานับ ว่าทรัพย์ พราหมณ์นา

ภิกษุเกิดลาภไซร์ เพื่อรู้เทศน์ธรรม

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑ กันยายน ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org