หน้าแรก
 
ผู้ชนะทั้งสองโลก พิมพ์
๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๙

ศีลเท่านั้นเป็นเลิศในโลกนี้ ส่วนผู้มีปัญญาเป็นผู้สูงสุด

ความชนะในหมู่มนุษย์และเทวดา ย่อมมีเพราะศีลและปัญญา

ขุ. เถร. ๒๖/๓๕๘

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org