หน้าแรก
 
สามัญลักษณะ พิมพ์
๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๙

สามัญลักษณะ แปลว่า ลักษณะที่มีเสมอกันในสังขารทั้งปวง หมายถึงภาวะที่เกิดขึ้น ภาวะที่มีที่เป็นแก่สังขารทั้งปวงอย่างเสมอภาคกัน ไม่มียกเว้น

 

สามัญลักษณะ มี ๓ ประการ คือ

. อนิจจตา ความเป็นของไม่เที่ยง ความเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล

๒. ทุกขตา ความเป็นทุกข์ คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้

๓. อนัตตตา ความเป็นของมิใช่ตัวตนความมิใช่อัตตา

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org