หน้าแรก
 
อัสมิมานะ พิมพ์
๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙

อัสมิมานะ หมายถึง ความถือตัวว่าเป็นเรา ความถือเขาถือเรา จัดเป็นกิเลสอย่างหนึ่งที่ทำให้คนเราเกิดความหยิ่งผยองตน หรือเกิดความหดหู่ท้อแท้ เป็นตัวขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของคน

อัสมิมานะ มี ๓ อย่าง คือ

๑. ถือตัวว่าเด่นกว่าคนอื่น อันเป็นเหตุให้ยกตนข่มท่าน ทระนงตน ดูถูกคนอื่น

๒. ถือตัวว่าด้อยกว่าคนอื่น อันเป็นเหตุให้ดูถูกตัวเอง เกิดความท้อแท้ ไม่คิดต่อสู้ยอมแพ้ต่อชะตากรรม

๓. ถือตัวว่าเสมอกับคนอื่น อันเป็นเหตุให้ไม่ยอมคนอื่น หยิ่งยะโส ยึดถือตัวเป็นใหญ่

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org