หน้าแรก
 
สาวพิจารณาได้รอบคอบ พิมพ์
๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙

จักเรียนความรู้พิ- นิจครู

จักกล่าวภรรยาดู พวกพ้อง

จักขึ้นสู่บนภู เขาค่อย เดินนา

จักเสพกามาพร้อง โกรธไซร้รำพึง

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org