หน้าแรก
 
ผู้มีความสุข พิมพ์
๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙

ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์

คนละความชนะและความแพ้ได้แล้ว สงบใจได้ ย่อมนอนเป็นสุข

ขุ. ธ. ๒๕/๔๒

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org