หน้าแรก
 
ความรู้ค่าควรเมือง พิมพ์
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๐

ความรู้ดูยิ่งล้ำ สินทรัยพ์

คิดค่าควรเมืองนับ ยิ่งไซร์

เพราะเหตุจักอยู่กับ กายอาต-มานา

โจรจักเบียนบ่ได้ เร่งรู้เรียนเอา

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org