หน้าแรก
 
อาชีววิบัติอาชวะ พิมพ์
๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙

อาชีววิบัติ แปลว่า ความวิบัติแห่งอาชีวะอาชีพเสีย

อาชีววิบัติ หมายถึง การประกอบอาชีพที่ผิดเป็นมิจฉาชีพ อาชีพที่ผิดกฎหมายและศีลธรรม อาชีพที่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น

คนที่มีอาชีววิบัติ เรียกได้ว่า คนอาชีพเสีย คือเป็นคนเสียเพราะประกอบมิจฉาชีพซึ่งเป็นอาชีพที่ผิดศีลผิดธรรม ทำมาหากินในทางทุจริต เช่น แสวงหาทรัพย์สินด้วยการลักขโมย ฉ้อโกงหลอกลวง ประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมาย ค้าขายสิ่งที่ต้องห้าม เช่น ค้าขายยาเสพติด

คนที่มีอาชีววิบัตินั้นชื่อว่าเป็นคนเสียคือเป็นคนเสียคน และเป็นคนอาภัพคือไม่เหมาะที่จะบรรลุถึงความสำเร็จหรือความเจริญก้าวหน้าเป็นคนเอาดีได้ยาก

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org