หน้าแรก
 
ความลำบากสร้างคน พิมพ์
๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙

ความเพียรเป็นอริแล้ว เป็นมิตร

คร้านเกียจเป็นเพื่อนสนิท ร่วมไร้

วิชาเฉกยาติด ขมขื่น

ประมาทเหมือนดับไต้ ชั่วร้ายฤาเห็น

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org