หน้าแรก
 
สงสารวัฎ พิมพ์
๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙

สัตว์โลกถูกมฤตยูขจัดแล้ว ถูกชราล้อมไว้

ถูกลูกศรคือตัณหาเสียบแล้ว

ถูกอิจฉาคุกรุ่นแล้วทุกเมื่อ

 

สํ. ส. ๑๕/๕๕

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org