หน้าแรก
 
ความดีคือมิตรแท้ พิมพ์
๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙

วิชาเป็นเพื่อนเลี้ยง ชีวิต

ยามอยู่เรือนเมียสนิท เพื่อนร้อน

ร่างกายสหายติด ตามทุกข์ ยากนา

ธรรมหากเป็นมิตรข้อน เมื่อม้วยอาสัญ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org