หน้าแรก
 
ความโลภทำให้มืดบอด พิมพ์
๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙

ผู้โลภย่อมไม่รู้อรรถ ผู้โลภย่อมไม่เห็นธรรม

ความโลภเข้าครอบงำคนใด เมื่อใด

ความมืดมิดย่อมมีเมื่อนั้น

 

ขุ. มหา. ๒๙/๑๗

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org