หน้าแรก
 
ทรัพย์ในตน พิมพ์
๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙

เป็นชายความรู้ยิ่ง เป็นทรัพย์

ทุกประเทศมีผู้นับ อ่านอ้าง

สตรีรูปงามสรรพ เป็นทรัพย์ ตนนา

แม้ตกยากไร้ร้าง ห่อนไร้สามี

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org