หน้าแรก
 
ทางหนีทีไล่ พิมพ์
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙

ผิรู้รู้จุ่งให้ เทียมคน

จักเงื่องเงื่องเป็นกล เงื่องแหง้

จักสุกอย่าสุกปน ดิบครึ่ง หนึ่งนา

ทางไล่ไว้หนีแก้ รอดแคล้วภัยพาล

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org