หน้าแรก
 
จิต พิมพ์
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙

ฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุงไม่ดีฉันใด

ราคะย่อมรั่วรดจิตที่ไม่ได้อบรมฉันนั้น

 

ขุ. ธ. ๒๕/๑๖

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org