หน้าแรก
 
อาสวะ – อาสวกิเลส พิมพ์
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙
อาสวะ แปลว่า เครื่องหมักดอง หมายถึง กิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิต ชุบย้อมจิตให้เศร้าหมอง ให้ชุ่มอยู่เสมอ เรียกกันทั่วไปว่า อาสวกิเลสอาสวะ มี ๓ ประเภท คือ

๑. กามาสวะ อาสวะคือกาม ได้แก่ ความติดใจรักใคร่อยู่ในกามเป็นเหตุให้จิตเศร้าหมอง เพราะหมกมุ่งกังวลอยู่ร่ำไป

๒. ภวาสวะ อาสวะคือภพ ได้แก่ความติดอยู่ในภพ ในความเป็นนั่นเป็นนี่ เป็นเหตุให้จิตหมกมุ่นอยากได้ร่ำไป

๓. อวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชชา ได้แก่ ความไม่รู้จริง เป็นเหตุให้จิตลุ่มหลงมืดมัว เศร้าหมอง

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org