หน้าแรก
 
คนล้มอย่าข้าม พิมพ์
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙

ไม้ล้มควรข้ามได้ โดยหมาย

คนล้มจักข้ามกราย ห่อนได้

ทำชอบชอบห่อนหาย ชอบกลับ สนองนา

ทำผิดผิดจักให้ โทษแท้ถึงตน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org