หน้าแรก
 
สติ พิมพ์
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙

กระแสเหล่าใดมีอยู่ในโลก สติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้น

เรากล่าวว่าสติเป็นเครื่องกั้นกระแส

กระแสเหล่านั้นอันบุคคลปิดกั้นได้ด้วยปัญญา

 

ขุ. จู. ๓๐/๑๖/๒๐

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org