หน้าแรก
 
หนึ่งคิดกลบพันคุณ พิมพ์
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙

เทพาพันเทพเรื้อง ฤทธิรงค์

บ่เท่าพระอินทร์องค์ หนึ่งได้

คุณพันหนึ่งดำรง ความชอบ ไว้นา

มีโทษอันหนึ่งไซร์ กลบพันคุณ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org