หน้าแรก
 
ทุกข์เพราะการฆ่า พิมพ์
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙

ถ้าสัตว์พึงรู้อย่างนี้ว่า ชาติสมภพนี้เป็นทุกข์

สัตว์ก็ไม่ควรฆ่าสัตว์ เพราะผู้ฆ่าสัตว์ย่อมเศร้าโศก

 

ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๖

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org