หน้าแรก
 
คนทุกข์อย่าหยาม พิมพ์
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙

ไม้ล้มจักค่ามให้ ดูการ

คนท่าวล้มข้ามพาน ห่อนได้

เสือผอมอย่าอวดหาญ เข้าผลัก เสือแฮ

พาลประทุษฐ์ตกไร้ อย่าได้ทำคุณ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org