หน้าแรก
 
อย่าช่วยคนพาล พิมพ์
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๙

ทรชนยากไร้อย่า ทำคุณ

อย่าหยิบทรัพย์อุดหนุน หย่อนให้

ก่อเกื้อเกือบเกินทุน มั่นมั่ง มีนาคม

ครั้นค่อยคลายวายไร้ กลับสู้ดูแคลน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org