หน้าแรก
 
ผู้ชี้ทางสว่างแก่โลก พิมพ์
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙

เมื่อพระพุทธเจ้า ผู้ทำความสว่างเกิดขึ้นโนโลก

พระองค์ย่อมประกาศธรรมสำหรับดับทุกข์นี้

 

ขุ. ปฎิ. ๓๑/๔๑๘

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org