หน้าแรก
 
ทำคุณให้โทษ พิมพ์
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙

ทำคุณท่านห่อนรู้ คุณสนอง

ท่านบ่แทนคุณปอง โทษให้

กลกาแต่งยูงทอง ลายเลิศ

ยูงเอาหมึกหม้อไล้ ลูบสิ้นสรรพางค์

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org