หน้าแรก
 
พลั้งพลาด พิมพ์
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙

เทพาพันเทพเรื้อง ฤทธิรงค์

บ่เท่าพระอินทร์องค์ หนึ่งได้

คุณพันหนึ่งดำรง ความชอบ ไว้นา

มีโทษอันหนึ่งไซร์ กลบกล้ำพันคุณ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org