หน้าแรก
 
วิบัติ พิมพ์
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙

วิบัติ แปลว่า การถึงความพินาศ ความเสียหาย หมายถึง เหตุให้ถึงความพินาศ ทางเสียของคน คือเมื่อสิ่งนั้นวิบัติแล้วคนก็เสียและถึงความวิบัติไปด้วย

วิบัติ มี 4 ประการ คือ ประการ คือ

1. สีลวิบัติ ศีลเสีย

2. อาจารวิบัติ ความประพฤติเสีย

3. ทิฎฐิวิบัติ ความเห็นเสีย

4. อาชีววิบัติ อาชีพเสีย

วิบัติ 4 ประการนี้แม้ประการเดียวมีในบุคคลใด บุคคลนั้นชื่อว่าเป็นคนเสีย คือเป็นคนเสียคน และเป็นคนอาภัพ คือไม่เหมาะที่จะบรรลุถึงความสำเร็จหรือความเจริญก้าวหน้า เป็นคนเอาดีได้ยาก

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๓ สิงหาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org