หน้าแรก
 
ซื่อตรง พิมพ์
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙

ใครชื่อชื่อต่อตั้ง ตามกัน

โครคดคดผ่อนผัน ตอบเต้า

ทองแดงว่าสุวรรณ ยังถ่อง เหมือนฤา

ดุจลูกสูสองเถ้า ว่าโอ้เป็นลิง

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๓ สิงหาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org