หน้าแรก
 
โอฆกิเลส พิมพ์
๒ สิงหาคม ๒๕๔๙

โอฆะ แปลว่า ห้วงน้ำ คลื่นกระแสน้ำเป็นชื่อของกิเลส

โอฆะ หมายถึง ลูกคลื่นหรือกระแสกิเลสที่ท่วมทับใจของสัตว์โลกให้จมอยู่ ให้หลงติดอยู่ในโลก และไหลพัดเอาสัตว์โลกให้ดำผุดดำว่ายหมุนเวียนไปมาอยู่ในกระแสนั้นตลอดเวลาเหมือนกระแสคลื่นในมหานทีพัดพาสิ่งต่างๆ ที่ตกลงไปให้ระเรื่อยไป ฉะนั้น

โอฆะ มี ๔ ประการ คือ

๑. กาโมฆะ ห้วงน้ำคือกาม ได้แก่ความติดใจรักใคร่อยู่ในกาม

๒. ภโวฆะ ห้วงน้ำคือภพ ได้แก่ความติดอยู่ในภพ

๓. ทิฎโฐฆะ ห้วงน้ำคือทิฐิ ได้แก่มิจฉาทิฏฐิ ๑๐

๔. อวิชโชฆะ ห้วงน้ำคืออวิชชา

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๓ สิงหาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org