หน้าแรก
 
ชั่วลบกลบดี พิมพ์
๒ สิงหาคม ๒๕๔๙

แม้นทำคุณท่านได้ ถึงพัน

ครั้นโทษมีแต่อัน หนึ่งไซร์

ติฉินหมิ่นคำหยัน เยาะกล่าว

กลบลบคุณหลังได้ ยิ่งด้วยพันทวี

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org