หน้าแรก
 
สังโยชน์ (2) พิมพ์
๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๙

สังโยชน์ หมวดที่ 2 คือ

2. อุทธัมภาคิยสังโยชน์ สังโยชน์เบื้องสูง คืออย่างละเอียด เพราะเป็นเหตุนำสัตว์ให้เกิดในรูปภพและอรูปภพ มี 5 ประการคือ

6. รูปราคะ ความติดใจอยู่ในรูปธรรมอย่างละเอียด ในอารมณ์ของรูปฌาน

7. อรูปราคะ ความติดใจอยู่ในอรูปธรรมในอารมณ์ของอรูปฌาน

8. มานะ ความถือตัว ความสำคัญตัว

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org