หน้าแรก
 
รู้ไม่จริง พิมพ์
๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๙

รู้ธรรมเทียมเท่าผู้ ทรงไตร

เจนจัดอัตถ์ภายใน ลึกล้น

กล่าวแก้สิ่งสงสัย เลอะเลื่อน

รสพระธรรมอั้นอัน ว่ารู้ใครชม

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org