หน้าแรก
 
วิปากสัทธา พิมพ์
๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๙

สัทธา หรือ ศรัทธา แปลว่า ความเชื่อ หมายถึงเชื่อด้วยปัญญา เชื่อด้วยเหตุผล

วิปากสัทธา แปลว่า ความเชื่อผลของกรรม คือเชื่อว่าผลของกรรมมีจริง เชื่อว่าผลดีเกิดจากรรมดี ผลชั่วเกิดจากกรรมชั่ว เชื่อว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ทำดีเป็นเหตุให้ได้รับความสุข ทำชั่วเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์

วิปากสัทธา เป็นเหตุให้คนเราไม่ทำความชั่ว เพราะกลัวจะได้รับผลที่เป็นความทุกข์ความลำบาก เป็นเหตุให้อยากทำความดี เพราะต้องการผลที่เป็นความสุขความเจริญ เป็นเหตุให้คนเราทำบุญและทำความดีต่างๆ ได้

คนที่ไม่มีวิปากสัทธาย่อมปฏิเสธกรรมและผลของกรรม เชื่อว่าทำดีไม่ได้ดี ทำชั่วไม่ได้ชั่ว จึงสามารถทำชั่วได้โดยไม่เกรงกลัวอะไร และไม่ทำความดีใดๆ เพราะเชื่อว่าทำไปก็ไม่มีผลดีอะไร

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org