หน้าแรก
 
อวดอ้าง พิมพ์
๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๙

รูปชั่วมักแต่งแกล้ง เกลาทรง

ใจขลาดมักอาจอง อวดสู้

น้ำพร่องกะละออมคง กระฉอก ฉานนา

เฉาโฉดโอษฐ์อวดรู้ ว่ารู้ใครเทียม

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org