หน้าแรก
 
มัจฉริยะ พิมพ์
๘ กันยายน ๒๕๔๙

มัจฉริยะ  แปลว่า ความตระหนี่  ความเสียดาย ความหวงแหน

                มัจฉริยะ  เป็นกิเลสภายใน  เป็นเหตุให้เป็นคนใจแคบ  เห็นแก่ตัว ขาดความกรุณา

                มัจฉริยะ  มี ๕ ประการ คือ

                ๑.  ตระหนี่ที่อยู่  คือ หวงแหนที่อยู่ ไม่ต้องการให้คนพวกอื่นเข้ามาปะปนอยู่ด้วย

                ๒. ตระหนี่ตระกูล คือหวงแหนตระกูลของตนหรือตระกูลที่ตนสนิทสนมคุ้นเคย  ไม่ต้องการให้ผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง

                ๓.  ตระหนี่ลาภ  คือหวงแหนลาภผลทรัพย์สิ่งของของตน  ไม่อยากแบ่งให้คนอื่น

                ๔.  ตระหนี่วรรณะ  คือหวงแหนความดีไม่อยากให้คนอื่นมีเทียมตนหรือได้ดีเท่าตน

                ๕.  ตระหนี่ธรรม  คือหวงแหนวิชาความรู้  ไม่อยากให้คนอื่นรู้จากตนหรือรู้เท่าตน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๙ กันยายน ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org