หน้าแรก
 
เกินตัว พิมพ์
๘ กันยายน ๒๕๔๙

หิ่งห้อยส่องก้นซู่                 แสงจันทร์

ปัดเทียมเทียมรัตน์อัน         เอี่ยมข้า

ทองเหลืองหลู่สุวรรณ          ธรรมชาติ

พาลว่าตนเองอ้า                  อาจล้ำเลยกวี

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๙ กันยายน ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org