หน้าแรก
 
ความโลภทำให้มืดบอด พิมพ์
๑๓ กันยายน ๒๕๔๙

ผู้โลภย่อมไม่รู้อรรถ ผู้โลภย่อมไม่เห็นธรรม

ความโลภเข้าครอบงำคนใด เมื่อใด

ความมืดมิดย่อมมีเมื่อนั้น

 

ขุ. มหา. ๒๙/๑๗

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org