หน้าแรก
 
วิสัยคนต่ำ พิมพ์
๑๓ กันยายน ๒๕๔๙

พระสมุทรไหวหวาดห้วย คลองสรวล

เมรุพลวกปลวกสำรวล ร่าเร้า

สีหราชร่ำคร่ำครวญ สุนัขเยาะ หยันนา

สุริยส่องยามเย็นเข้า หิ่งห้อยยินดี

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org