หน้าแรก
 
สติปัฎฐาน พิมพ์
๑๓ กันยายน ๒๕๔๙

สติปัฎฐาน แปลว่า สติเป็นที่ตั้ง เป็นชื่อวิธีบำเพ็ญกรรมฐานที่ใช้สติคอยกำหนดพิจารณาซาน ๔ คือ กาย เวทนา จิต ธรรม เป็นอารมณ์ ให้สติจดจ่ออยู่กับฐานอารมณ์นั้นๆ มิให้พลั้งเผลอ

สติปัฎฐาน มี ๔ คือ กายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา ธัมมานุปัสสนา

ผู้ที่จะเจริญสติปัฎฐานได้ดีต้องเป็นผู้ที่๑) มีความพากเพียรที่จะละกิเลส ๒) มีสัมปชัญญะกำหนดรู้เสมอ ๓) มีสติระลึกรู้ทุกเมื่อ

สติปัฎฐาน เป็นทางชั้นเอกที่นำไปเพื่อความบริสุทธิ์ เพื่อล่วงพ้นความเศร้าโศก เพื่อดับทุกข์โทมนัส เพื่อบรรลุธรรมชั้นสูง เพื่อเข้าถึงพระนิพพาน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org