หน้าแรก
 
สัญญา พิมพ์
๑๖ กันยายน ๒๕๔๙

สัญญา แปลว่า จำได้ หมายรู้ได้ คือ ระบบความจำที่สามารถจำคน สัตว์ สิ่งของ และเหตุการณ์ต่างๆ ได้ เช่น จำสิ่งที่เห็นได้ จำเสียงที่ได้ยินได้ จำกลิ่นที่ดมได้ จำรสที่ลิ้มได้ จำชื่อคนได้ จำหนังสือได้ จำเรื่องอดีตของตนได้ เป็นต้น

สัญญา ในภาษาธรรมมิได้หมายถึง การให้คำมั่น การทำข้อตกลงกันระหว่างคน ๒ ฝ่าย ตามความหมายแบบภาษาทางโลก

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org