หน้าแรก
 
กำหนดสติ พิมพ์
๒๐ กันยายน ๒๕๔๙

สติกำหนดลมหายใจเข้าออก อันผู้ใดไม่อบรมให้บริบูรณ์

ทั้งกายทั้งจิตของผู้นั้นก็หวั่นไหว

 

ขุ. ปฎิ. ๓๑/๒๕๐

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๐ กันยายน ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org