หน้าแรก
 
สีลวิบัติ พิมพ์
๒๐ กันยายน ๒๕๔๙

สีลวิบัติ หมายถึง การไม่สำรวมระวังจนล่วงละเมิดศีลที่ตัวเองรักษา รวมถึงการไม่รักษาศีล การไม่มีศีล การประพฤติเสียศีล เช่นฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ เป็นต้น

คนที่มีสีลวิบัติ เรียกได้ว่า คนเสียศีล คือเป็นคนเสียเพราะไม่มีศีลหรือเพราะละเมิดศีลย่อมมีพฤติกรรมที่เป็นโทษที่ผิดปกติจากคนทั่วไป เช่น ชอบก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเป็นนิจ กล่าว คือเป็นคนโหดร้าย ขาดเมตตากรุณา หากินโดยทุจริต ชอบละเมิดคู่ครองของผู้อื่น ชอบพูดโกหกมดเท็จ ชอบดื่มสุราเมรัย เป็นต้น

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๐ กันยายน ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org