หน้าแรก
 
สีลัพพตปรามาส พิมพ์
๒๑ กันยายน ๒๕๔๙

สีลัพพตปรามาส หมายถึงความเชื่อมั่นถือมั่นในศีล และพรตคือข้อปฏิบัติที่ตนปฏิบัติบำเพ็ญเป็นกิจวัตรปกติว่าจะทำให้เกิดความบริสุทธิ์หมดจดได้ หรือถือมั่นว่าเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์อัศจรรย์บันดาลผลวิเศษให้ได้ด้วยความเชื่อที่งมงาย ขาดการพิจารณาไตร่ตรอง เพียงเชื่อตามๆ กันมาปฏิบัติตามๆ กันมา เช่นการบำเพ็ญตบะด้วยการทรมานกายแบบต่างๆ แม้ผลภายนอกจะดูว่ากิเลสเบาบางลง แต่ความยึดติดเช่นนั้นกลับเป็นกิเลสตัวใหม่ที่เกิดมีขึ้นในบุคคลนั้น

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org