หน้าแรก
 
เมืองเข็ญใจ พิมพ์
๒๙ กันยายน ๒๕๔๙

เอาสารเทียมอูฐโอ้ เป็นมูล

เก็บปัดเทียมแก้วปูน ค่าไว้

เมืองใดพิกัติพูน มีดั่ง นี้นา

นับแต่ไกลอย่าได้ ไต่เต้าเมืองเข็ญ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org