หน้าแรก
 
คนฉลาด พิมพ์
๔ มกราคม ๒๕๔๘

คนฉลาดไม่ฟุ้งซ่าน ไม่คลอนแคลน

มีปัญญา สำรวมอินทรีย์ มีมิตรดี

พึงทำที่สุดแห่งทุกข์ได้


ขุ. เถร. ๒๖/๓๖๖

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org