หน้าแรก
 
ความแก่-ความตาย พิมพ์
๕ มกราคม ๒๕๔๘

ผู้เลี้ยงโค ย่อมต้อนฝูงโคไปสู่ที่หากินด้วยพลองฉันใด

ความแก่ และความตาย ย่อมต้อนอายุของสัตว์มีชีวิตไปฉันนั้น


ขุ. ธ. ๒๕/๓๓

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org