หน้าแรก
 
ผลแห่งการกระทำ พิมพ์
๑๐ มกราคม ๒๕๔๘

“ บุคคลเป็นคนเลวเพราะชาติก็หาไม่

เป็นผู้ประเสริฐเพราะชาติก็หาไม่

( แต่) เป็นคนเลวเพราะการกระทำ

เป็นผู้ประเสริฐก็เพราะการกระทำ ”


ขุ. สุ. ๒๕/๓๕๒

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org