หน้าแรก
 
ผู้เกียจคร้าน พิมพ์
๑๔ มกราคม ๒๕๔๘

“คนเกาะไม้ฟืนเล็กๆ
พึงจมลงในทะเลฉันใด
คนมั่งมีอาศัยความเกียจคร้าน
ก็ล่มจมฉันนั้น”


ขุ. เถร. ๒๕/๓๐๕

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org