หน้าแรก
 
ผู้เสียประโยชน์ พิมพ์
๒๖ มกราคม ๒๕๔๘

“ประโยชน์ได้ล่วงเลยคนเขลาผู้มัวถือฤกษ์อยู่

ประโยชน์เป็นฤกษ์ของประโยชน์

ดวงดาวจักทำอะไรได้”


ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๑๖

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org