หน้าแรก
 
ผู้สดับน้อย พิมพ์
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

 “คนผู้สดับน้อยนี้

ย่อมแก่ไป เหมือนวัวแก่

อ้วนแต่เนื้อ แต่ปัญญาไม่เจริญ”


ขุ. ธ. ๒๕/๓๕

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org